Kronkärrs Byggservice

Jag hjälper dig med reparationer och ombyggnader av ditt hus tex.
Fönsterbyte, Altaner, Kök  (planering och byte) Osv.

Jag stängslar även dina djur. Underhåller dina gamla staket och bygger nya som skyddar mot rovdjursangrepp. Rovdjurstrycket ökar ju som bekant.

Mitt aktivitetsområde är Gullspångs kommun med grannkommuner.